توجه به آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت

توجه به آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل پرپنچی با بیان این مطلب افزود:به منظور بررسی آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی در خانواده‌های تحت حمایت به عنوان یک موضوع قابل تاثیر در رویکرد روانی، اقتصادی و فرهنگی در قالب کمیته کارشناسی که متشکل از کارشناسان ستاد مرکزی،... 

آخرین موضوعات