اتاق فکر کودکان کار و خیابان تشکیل می شود

اتاق فکر کودکان کار و خیابان تشکیل می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی پس از وقفه 8 ساله خبر داد و گفت: کودکان کار و کودکان خیابانی محصول رویه‌های موجود در ساختار اقتصاد سیاسی کشورهاست. به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در پیام خود به سمینار ملی کودکان... 

آخرین موضوعات