بررسی اثرات پارازیت‌ها بر سلامت انسان در کشور آغاز شد

بررسی اثرات پارازیت‌ها بر سلامت انسان در کشور آغاز شد
وزیر بهداشت از تشکیل کارگروه بررسی کارشناسی اثرات پارازیت بر سلامت انسان با همکاری وزارت ارتباطات و فن آوری، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست خبر داد. حسن قاضی زاده هاشمی افزود: بررسی کارشناسی اثرات پارازیت‌ها بر سلامت انسان برای رفع ابهامات موجود... 

آخرین موضوعات