اجتماعی کردن مبارزه با مواد‌مخدر

اجتماعی کردن مبارزه با مواد‌مخدر
در روزهای گذشته وزیر محترم کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر ریاست‌جمهوری برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد‌مخدر جلسات متعددی با هنرمندان، بسیجیان، اصحاب رسانه و مداحان برگزار کرد. حال آنکه لازم است بدانیم که برای اجتماعی کردن هراقدامی، ابتدا... 

آخرین موضوعات