نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش | پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز”

نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش | پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز”
پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز” بعنوان راهکاری اصلاحی در ساختار آموزش و پرورش  وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای فانی؛ نگاهی عمیق و علمی به ساختار و تشکیلات آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که علیرغم زحمات طاقت فرسای معلمین، دانش آموزان... 

مطالبه گری؛ نمادی از حیات، سرزندگی و علمی بودن جامعه مددکاری اجتماعی

مطالبه گری؛ نمادی از حیات، سرزندگی و علمی بودن جامعه مددکاری اجتماعی
مطالبه گری اجتماعی؛ نمادی از حیات، سرزندگی و علمی بودن جامعه مددکاری اجتماعی کشور در سال ۹۵ بعنوان یک کنش حرفه ای شروع سال جدید، با ارائه مقالات ارزشمندی در خصوص مطالبه گری اجتماعی از سوی گروهی از مددکاران اجتماعی کشور کلید خورد. این “حرکت “در کانال... 

بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان

بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان
روانگرد شیشه ابزاری برای نشاط لحظه ای!!! مواد صنعتی روانگرد بسیاری در حال تولید و مصرف است، از جمله آنها شیشه. فعالین حوزه اجتماعی، علمی و پزشکی، فرهنگی و موادمخدر از زوایای مختلفی به تحلیل چگونگی این ماده و تأثیرات سوء آن پرداخته اند. آنچه که ما می خواهیم... 

شاخص های علمی برگزاری همایش چیست؟

شاخص های علمی برگزاری همایش چیست؟
همایش چیست؟ همایش به طور کلی به عنوان یک جلسه که  چند نفر در مورد یک موضوع خاص بحث می کنند، تعریف می شود. در یک همایش، ایده های جدید مطرح  و اطلاعات جدید در میان کارشناسان رد و بدل میشود.  در واقع  همایش علمی تجمع دانشمندان و دانشگاهیان است، که در آن یافته... 

آخرین موضوعات