علل علاقمندی صدا و سیما به اخبار پرتنش؟

علل علاقمندی صدا و سیما به اخبار پرتنش؟
داخل ماشین می نشینی و رادیو را باز می کنی . گوینده ، اخبار روز کشور و جهان را به اطلاع می رساند. ماحصل خبر اینست که دنیا در سیاهی مطلق است! همه جا قتل و جنایت و دزدی . شب با خانواده سر میز شام ، تلویزیون را باز می کنی. تصاویری از تلخترین و آزاردهنده ترین رویدادهای... 

آخرین موضوعات