تکذیب آلودگی یک میلیون نفر به زگیل

تکذیب آلودگی یک میلیون نفر به زگیل
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مستندی مبنی بر وجود یک میلیون نفر آلوده به یک نوع بیمار زگیلی در کشور وجود ندارد، گفت: از نظر علمی نیز مقایسه اچ‌آی‌وی با این نوع بیماری زگیلی به هیچ عنوان کار صحیح نیست. به گزارش مرآت؛ عباس صداقت رئیس اداره... 

آخرین موضوعات