ارتباط نامشروع دختر جوان با پدربزرگ، پدر و پسر!

ارتباط نامشروع دختر جوان با پدربزرگ، پدر و پسر!
متهم در بخشی از اعترافات خود هدف از تشکیل کانون بحث و انتقاد دینی را اینچنین بیان می‌کند:«هر کس دوست دارد دارای شخصیتی باشد و من در آن زمان نمی‌توانستم از راه عادی دارای یک جایگاه ویژه باشم. به گزارش جنوب نیوز، فرهیختگان آنلاین نوشت: سرشاخه این باند... 

آخرین موضوعات