ارزش ذاتی انسان ارزش ذاتی یک اسکناس!

ارزش ذاتی انسان ارزش ذاتی یک اسکناس!
  به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از روزنامه شهروند – ، عضو انجمن مددکاری اجتماعی: متاسفانه در فرهنگ عمومی کشور ما ارزش انسان‌ها متناسب با شرایطشان تغییر می‌کند. یک بازنشسته نسبت به زمانی که در اداره مشغول بوده، به‌مراتب... 

آخرین موضوعات