آسیب‌شناسی پدیده طلاق و ازدواج‌های ناهمگون

آسیب‌شناسی پدیده طلاق و ازدواج‌های ناهمگون
با انتشار آمارهای رسمی از افزایش طلاق در شهرها و روستاها زنگ خطری برای موضوع فروپاشی بنیان خانواده و اصول اخلاقی به صدا درآمده است؛ کارشناسان و مسئولان، هر‌یک در راستای مقابله با این مسئله راهکارهایی ارائه می‌کنند. طبق آمارهای منتشره از سوی نهادهای... 

آخرین موضوعات