ازدواج آسان یا ازدواج ارزان!

ازدواج آسان یا ازدواج ارزان!
هرچند مقوله ازدواج در چند دهه اخیر دغدغه‌ای مهم برای جوانان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود اما، در سال‌های گذشته با کاهش نرخ ازدواج و رواج پدیده تجرد قطعی مواجه بوده‌ایم. عواملی چون تغییر و تحول در الگوهای رفتاری، اعتقاد به داشتن زندگی آزاد، ادامه... 

آخرین موضوعات