ازدواج استیجاری/ پدیده نو

ازدواج استیجاری/ پدیده نو
نوع جدید ازدواج در ایران مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. شیرین احمدنیا شامگاه یکشنبه در گفتگوی اجتماعی... 

آخرین موضوعات