تعهد و اخلاق،حلقه مفقوده در ازدواج سپید

تعهد و اخلاق،حلقه مفقوده در ازدواج سپید
در میان انبوه پدیده های اجتماعی نوظهور در جامعه، این روزها عبارتی به ظاهر دلچسب و گوشنواز بنام ‘ازدواج سپید’ شنیده می شود که نشان از پدیده ای مثبت و پذیرفتنی دارد اما غافل از آنکه به رغم نام روشن آن اتفاقی تاریک در دل آن برای جامعه و نهاد خانواده... 

فرار از مسئولیت و ازدواج سپید

فرار از مسئولیت و ازدواج سپید
گفتگوهای ما را در باب ازدواج سپید در ایسکاپلاس خوانده اید, این رسانه قصد دارد تا نقطه نظرات کارشناسان در باب این آسیب اجتماعی را پیش روی شما قرار دهد. این بار به سراغ دکتر سیدحسن موسوی چلک, استاد دانشگاه و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی رفته ایم و با او درباره... 

آخرین موضوعات