اعزام مشاوران کمیته امداد به استان‌ها برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار

اعزام مشاوران کمیته امداد به استان‌ها برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار
سرپرست کمیته امداد (ره) با اشاره به نقش مشاوران امور زنان در کارهای اجرایی و وزارتخانه‌ها گفت: این زنان سکاندار مسائل زنان باید باشند و خواسته‌های آنان را مطالبه کنند. آنها باید چادر به کمر ببندند و مانند شیر وارد صحنه شوند،‌ چراکه در صورت احیا نشدن... 

آخرین موضوعات