از هم گسستگی خانواده‌ها عامل مهم گرایش افراد به اعتیاد

از هم گسستگی خانواده‌ها عامل مهم گرایش افراد به اعتیاد
مصطفی اقلیما درگفت‌و گو با خبرنگار سرویس «جوانان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که سن اعتیاد به 12 سال رسیده است و این امر نشان از ناکارآمدی برنامه ریزی‌های گذشته در رابطه با جلوگیری از اعتیاد و مبارزه با آن دارد. به... 

آخرین موضوعات