اسامی پذیرفته شدگان دوره های تکمیلی مددکاری اجتماعی به تفکیک دانشگاهها برای سال تحصیلی 96-95

اسامی پذیرفته شدگان دوره های تکمیلی مددکاری اجتماعی به تفکیک دانشگاهها برای سال تحصیلی 96-95
سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران- پرونده ازمونهای تکمیلی امسال نیز بسته شد و پذیرفته شدگان نهایی آزمونهای ورودی دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم بهزیستی و توانبخشی و یزد در رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی مشخص شدند.در بررسی فراوانی پذیرفته شدگان به راحتی... 

آخرین موضوعات