تجلیل از پروفسور زاهدی اصل استاد برجسته مددکاری اجتماعی ایران در اردبیل

تجلیل از  پروفسور زاهدی اصل استاد برجسته مددکاری اجتماعی ایران  در اردبیل
 آئین تجلیل از استادان برجسته دانشگاه دکتر داور شیخاوندی و دکتر محمد زاهدی اصل روز سه شنبه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. به گزارش ایرنا، مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل در این آئین بر ترویج فرهنگ نخبه پروری و تجلیل... 

آخرین موضوعات