استاد بزرگ مددکاری اجتماعی مرحوم علی اصغر پاکدل سلطانی

استاد بزرگ مددکاری اجتماعی مرحوم علی اصغر پاکدل سلطانی
 مرحوم آقای علی اصغر پاکدل سلطانی متولد سال ۱۳۱۱ و جزو اولین گروه فارغ التحصیلان آموزشگاه خدمات اجتماعی بود که در سال ۱۳۳۷ تحصیل خود را شروع کرد. او از همان آعاز به تحصیل در رشته مددکاری اجتماعی ،حرفه اش عشق زندگی اش بود. فداکاری ،سخت کوشی انسان دوستی... 

آخرین موضوعات