انتقاد شدید دکتر حریرچی به طرح افزایش نرخ باروری/به جای تنبیه، تشویق کنید

انتقاد شدید دکتر حریرچی به طرح افزایش نرخ باروری/به جای تنبیه، تشویق کنید
روز گذشته مجلس کلیات طرحی تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را تصویب کرد. در صورت تصویب جزئیات این طرح که کلیات آن با 106 أی موافق و 72 رأی مخالف تصویب شد. مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری... 

آخرین موضوعات