پوستر تجلیل از استاد سام آرام مقارن با روز جهانی مددکاری اجتماعی

پوستر تجلیل از استاد سام آرام مقارن با روز جهانی مددکاری اجتماعی
منبع-سایت انجمن مددکاران اجتماعی ایران محل برگزاری تهران:خ استاد نجات الهی/نبش خیابان ورشو.پارک ورشو-تالار فردوسی-11 اسفند ماه  

آخرین موضوعات