آشنایی با فعالیت ها و تالیفات مرحوم استاد عباس داورمنش

آشنایی با فعالیت ها و تالیفات مرحوم استاد عباس داورمنش
متولد ۱۳۲۷ تهران مربی کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی مشاغل فعلی و سایر فعالیت‌ها: کارمند بازنشسته سازمان بهزیستی کشور (با ۳۰ سال سابقه خدمت) آخرین سمت: رئیس گروه کارشناسی توانبخشی اجتماعی، آموزشی در حوزه توان بخشی و معاون دفتر کل مراکز و انجمن‌های... 

آخرین موضوعات