همه جنبه‌های فرهنگ غرب منحط نیست

همه جنبه‌های فرهنگ غرب منحط نیست
یک استاد مددکاری اجتماعی با بیان اینکه در برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای تنها بخش منحط فرهنگ غرب تبلیغ و بر آن تاکید می‌شود، گفت: در این شرایط صداوسیما باید حساب شده‌تر کار کند و مخاطبان و به ویژه جوانان را دربرابر برنامه های شبکه‌های ماهواره‌ای واکسینه... 

آثار جدید دکتر محمدرضا ایروانی منتشر شد

آثار جدید دکتر محمدرضا ایروانی منتشر شد
انتشار آثار جدید دکتر محمدرضا ایروانی استادیار مددکاری اجتماعی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد خمینی شهرو همکاران را به جامعه مددکاری اجتماعی کشور تبریک می گوییم. وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی  

آخرین موضوعات