هر حوزه اجتماعی باید متولی مشخصی داشته باشد

هر حوزه اجتماعی باید متولی مشخصی داشته باشد
کرج- ایرنا – مددکار اجتماعی دراستان البرز معتقد است: هر حوزه اجتماعی باید متولی خاص خودش را داشته باشد و در غیر این صورت طرح ها و برنامه ریزی ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی کمتر منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد. احمدعلی جبارزاده روز یکشنبه به خبرنگار... 

راهکارهای مهار آسیب‌های اجتماعی در استان البرز

راهکارهای مهار آسیب‌های اجتماعی در استان البرز
حدود 30سال قبل70‌درصد جمعیت کشور روستانشین و 30‌درصد شهرنشین بودند اما طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران ارایه شده است این ترکیب معکوس شده است و حدود 71درصد شهرنشین و 29‌درصد روستانشین هستند. با توجه به گسترش آسیب‌های اجتماعی در نقاط... 

پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز

پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز
 پایگاههای خدمات اجتماعی حصار ، خرمدشت  اسلام آباد ، حیدر آباد و فردیس نزدیک به  دو سال پیش ، با هدف ارتقاء سطح سلامتی و زندگی مردم ساکن در منطقه ، پیشگیری ، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی ، درمانی ، مددکاری اجتماعی... 

کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟

کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟
در نگاهی جامعه شناختی و همینطور از منظر روانشناسی اجتماعی ، وجود آسیبهای اجتماعی تا زمانیکه جامعه را دچار صدمات جدی نکرده است، هم طبیعی است و هم قابل تحمل. اگر دیدی آرمانگرایانه و ایده آل گرایانه نداشه باشیم ، آسیب اجتماعی در ابعاد مختلف آن( فقر، اعتیاد... 

آخرین موضوعات