انجمن مددکاری در استان زنجان راه اندازی می شود

انجمن مددکاری در استان زنجان راه اندازی می شود
مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: انجمن مددکاری در استان زنجان تا پایان سال جاری راه اندازی می شود. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان ظهر چهارشنبه در مراسم روز مدکاری در تجلیل از مددکاران بهزیستی افزود: مدد کاری واژه ای الهی است و کمک به همنوع نیز در... 

آخرین موضوعات