معاون دانشگاه سمنان: جای خالی مددکاری اجتماعی ترافیک در کاهش آسیب تصادفات

معاون دانشگاه سمنان: جای خالی مددکاری اجتماعی ترافیک در کاهش آسیب تصادفات
سمنان- ایرنا- استان سمنان در چهارراه ارتباطی کشور دارای آمار تصادفات جاده‌ای قابل توجه است و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی ناشی از آن ایجاب می‌کند راهکارهای پیشگیرانه‌ای اندیشیده شود که یکی از این راهبردها می‌تواند بهره‌گیری از مددکاری اجتماعی ترافیک... 

مشکلات مددکاران اجتماعی در استان سمنان

مشکلات مددکاران اجتماعی در استان سمنان
مددکاران اجتماعی در استان سمنان، همواره با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که عدم شناخت عمومی از مددکاری، نداشتن جایگاه اجتماعی و نادیده گرفتن زحماتشان از این قبیل مشکلات به شمارمی آید. به گزارش خبرنگار مهر، دستان پرمهر مددکاران اجتماعی به گونه... 

آخرین موضوعات