گزارشی ازهمایش مددکاران اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

گزارشی ازهمایش مددکاران اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
در آستانه زادروز بزرگ مددکار عالم بشریت حضرت علی ابن ابی طالب و گرامیداشت روز مددکار همایش مددکاران اجتماعی استان با محوریت انجمن مددکاران اجتماعی و میزبانی کمیته امداد خمینی در سالن اجتماعات مجتمع امام علی (ع) زاهدان برگزار گردید. در این همایش که مددکاران... 

آخرین موضوعات