نیم میلیون کارمند در8سال گذشته به دولت اضافه شد که بسیاری ازآنها بیسواد یا دارای تحصیلات ابتدایی اند

نیم میلیون کارمند در8سال گذشته به دولت اضافه شد که بسیاری ازآنها بیسواد یا دارای تحصیلات ابتدایی اند
اقتصاد > بازارکار – محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوربه روزنامه اعتماد گفت: *تعداد استخدامی‌های وزارت نفت در این هشت سال، طبق اطلاعات ما تا 150 هزار نفر افزایش یافته است. اما جالب این است که در این سال‌ها با وجود برخی... 

آخرین موضوعات