استخدام‌های بهزیستی با اولویت نیازهای مددکاری اجتماعی خواهد بود

استخدام‌های بهزیستی با اولویت نیازهای مددکاری اجتماعی خواهد بود
معاون مرکز فناوری ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور گفت: از مدیران کل استان‌ها انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساختار، تشکیلات و فضای فیزیکی مراکز تأمین و توسعه‌ را بر اساس دستورالعمل‌های سازمانی و شاخص‌های منطقه‌ای تشکیل داده و... 

آخرین موضوعات