اطلاعیه جذب کارشناس در یک پروژه اجتماعی

اطلاعیه جذب کارشناس در یک پروژه اجتماعی
انجمن مددکاران اجتماعی به منظور اجرای طرحی  در جهت پیشگیری از بیماری سرطان در مراکز صنعتی به تعداد ۲۰۰ نفر همکار نیازمند است. لذا از کلیه داوطلبان فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی یا رشته های مرتبط  دعوت می شود تا با تکمیل و ارسال فرمهای مربوطه... 

آخرین موضوعات