آغاز ثبت نام بزرگترین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از پایان ماه جاری

آغاز ثبت نام بزرگترین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از پایان ماه جاری
برگزاری سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در پایان ماه جاری ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برای جذب مجموعاً 19251 نفر در 12 دستگاه اجرایی و 68 دانشگاه از مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی از تاریخ 1395/4/28 از طریق... 

استخدام مددکار در خراسان جنوبی

استخدام  مددکار در خراسان جنوبی
آزمـون تـامین نیـروی انسانی کـادر بهداشتی و درمانی بیمارستانهای جدید التاسیس سربیشه ، درمیـان و سرایان در خرداد ماه امسال برگزار می شود . معاون توسعه و مدیریت انسانی دانشگاه علوم پزشکی گفت: این آزمون برای جذب 264 پزشک عمومی، دندانپزشک، پرستار، کارشناس... 

آخرین موضوعات