انتقاد دکتر اقلیما از نحوه جذب و استخدام مددکاران اجتماعی

انتقاد دکتر اقلیما از نحوه جذب و استخدام مددکاران اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی – دکتر مصطفی اقلیما عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رئیس بورد تخصصی مددکاری اجتماعی از جمله افرادی هستند که همیشه دغدغه بیکاری مددکاران اجتماعی را داشته و همواره در جهت اشتغال مددکاران اجتماعی در مراکز... 

آخرین موضوعات