استرس خود را مدیریت کنید

استرس خود را مدیریت کنید
عملکرد نامناسب سیستم ایمنی بدن که در اثر بروز استرس های روزانه در افراد رخ می دهد، تاثیرات منفی بر سیستم عصبی اعمال می کند و این تاثیرات منفی در نهایت روح و روان افراد را نیز متاثر می سازد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، متخصص ایمونولوژی گفت: مدیریت صحیح... 

آخرین موضوعات