دانشگاه یا محل اشتغال آقایان نورچشمی

دانشگاه یا محل اشتغال آقایان نورچشمی
حجم مسایل غیر شفاف مالی در مدت ریاست جدید دانشگاه آزاد به حدی است که بازرسی ویژه رئیس جمهور در 12 مردادماه سال جاری یعنی تنها یک چند روز مانده به آغاز کار دولت یازدهم، طی نامه‌ای آنی خواستار شفاف سازی ریاست این دانشگاه در 24 مورد خواستار پاسخگویی سریع... 

آخرین موضوعات