پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با طرح سنجش اضطراب کودکان

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با طرح سنجش اضطراب کودکان
آرزو ذکایی‌فر، مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: طرح غربالگری اضطراب ازمهر ماه امسال در مهدهای کودک سراسر کشور اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: این طرح، سنجش اضطراب کودکان 5 تا 6 سال است... 

آخرین موضوعات