اضطراب و افسردگی، شایع ترین اختلال روان پزشکی در ایران

اضطراب و افسردگی، شایع ترین اختلال روان پزشکی در ایران
دبیر علمی سی و سومین کنگره انجمن علمی روان پزشکی ایران با بیان این که حدود 21 درصد جمعیت ایران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و نیازمند خدمات درمانی هستند، شایعترین نوع اختلالات روانپزشکی در کشور را ‘اضطراب و افسردگی’ عنوان کرد. به گزارش بولتن نیوز،... 

آخرین موضوعات