اطلاعیه همکاری کارشناس مددکار اجتماعی

اطلاعیه همکاری کارشناس مددکار اجتماعی
سه موسسه در شهر تهران در صدد جذب کارشناس مددکار اجتماعی به شرح زیر است.   1- سازمان بین المللی مردم نهاد آپرشن مرسی (فعال در حوزه توانمندسازی پناهندگان افغان)در محدوده شهر ری خصوصیات مددکار اجتماعی مورد نظر: الف- کارشناسی مددکاری اجتماعی ب- حداقل پنج... 

آخرین موضوعات