اظهارنظر مددکار اجتماعی در پرونده قتل ستایش

اظهارنظر مددکار اجتماعی در پرونده قتل ستایش
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین از وصول نظریه مددکار اجتماعی در پرونده قتل دختربچه شش ساله افغانستانی خبر داد و گفت: اکنون منتظر نظریه اداره تشخیص هویت ناجا درباره آلت قتاله هستیم. به گزارش تسنیم، ابوالقاسم مرادطلب درباره آخرین وضعیت پرونده قتل... 

آخرین موضوعات