به آقای معاون کمک کنید سوگواری کنند!

به آقای معاون کمک کنید سوگواری کنند!
اعتیاد دانش آموزان جزو مسائلی بوده که اظهار نظر درباره آن همواره با حواشی زیادی همراه شده است. چند هفته پیش معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگاری که از ایشان آمار دانش آموزان معتاد را سوال پرسیده بود، گفته اند: “ما دانش آموز... 

آخرین موضوعات