ساخت کمپ ترک اعتیاد ویژه کودکان

ساخت کمپ ترک اعتیاد ویژه کودکان
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، فاطمه دانشور در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات و سرفصل‌های کمیته اجتماعی شورای شهر اظهار داشت: این کمیته پس از شکل‌گیری شورای چهارم و زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شکل گرفت. وی تصریح کرد: 9 کمیته زیرمجموعه... 

آخرین موضوعات