کودکان مبتلا به اعتیاد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند

کودکان مبتلا به اعتیاد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند
در نشست “بررسی اعتیاد کودکان و رویکرد خدمات و درمان آن” ، مریم کیانی از اعضای جمعیت دانشجویی-مردمی امام علی(ع)،ضمن بیان آنکه مشاهدات این NGO در خصوص اعتیاد کودکان از محله خاک سفید تهران آغاز شد و بعد از گذشت سه سال فهمیدیم که کودکان مبتلا به اعتیاد... 

7 نشانه اعتیاد کودکان

7 نشانه اعتیاد کودکان
  یکی از دشوارترین کارها تشخیص اعتیاد به داروهای تجویز شده توسط پزشک است. دفتر ملی کنترل مواد مخدر آمریکا اعلام کرده، در سال 2009، از هر سه کودک 12 ساله یک نفر مصرف مخدر را تجربه کرده و داروهای تجویز شده توسط پزشک را بدون دلیل پزشکی مصرف کرده اند. به گزارش... 

آخرین موضوعات