افتخارآفرینی انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد در نهمین جشنواره ملی حرکت

افتخارآفرینی انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد در نهمین جشنواره ملی حرکت
دانشگاه یزد در نهمین دوره جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه کرمان برگزار شد،‌ به عنوان دانشگاه شایسته تقدیر در بین دانشگاه‌های سراسر کشور و انجمن علمی مددکاری این دانشگاه به عنوان انجمن “شایسته تشویق” در حوزه ترویجی در بین انجمن‌های علمی کل کشور... 

آخرین موضوعات