پست‌های مددکاری اجتماعی توسط افراد غیر متخصص پر شده است

پست‌های مددکاری اجتماعی توسط افراد غیر متخصص پر شده است
پست‌های مددکاری اجتماعی توسط افراد غیر متخصص پر شده است/ نیاز کشور به 60 هزار مددکار اجتماعی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بسیاری از پست‌های مددکاری اجتماعی توسط افراد غیر متخصص پر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سید حسن موسوی چلک... 

آخرین موضوعات