افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، یکی از علل تاخیر ازدواج جوانان

افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، یکی از علل تاخیر ازدواج جوانان
فاصله طبقاتی به عنوان یک معضل اجتماعی امروز در جامعه نیازمند ارائه الگوهای فرهنگی مناسب است که بی‌عدالتی اجتماعی ناشی از بوجود آمدن همین شکاف‌ها و اختلاف بین طبقات است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، منطقه خراسان جنوبی، تجمل‌گرایی... 

آخرین موضوعات