افزایش مسئولیت اجتماعی، عاملی در جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی

افزایش مسئولیت اجتماعی، عاملی در جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی
محمدحسین جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جایگاه مددکاری در جامعه و ضرورت حضور مددکاری حرفه‌ای، اظهار داشت: اگر به خاستگاه مددکاری توجه کنیم، مددکاری اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم و به دلیل مواجهه با تبعات آن از جمله معلولیت،... 

آخرین موضوعات