چند درصد جمعیت کشور افسرده هستند؟

چند درصد جمعیت کشور افسرده هستند؟
احمد حاجبی در حاشیه همایش ملی سلامت روانی در مجتمع تفریحی دریاکنار در بابلسر با بیان اینکه نظام سلامت نتوانست به نیاز مردم پاسخ دهد، اظهار داشت: با تغییراتی که در حال حاضر درباره نظام سلامت در کشور اتفاق افتاد، امیدوارم به بخشی از نیازها پاسخ دهیم. وی... 

آخرین موضوعات