اختصاص تسهیلات ویژه برای اقشار آسیب پذیر

اختصاص تسهیلات ویژه برای اقشار آسیب پذیر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از لزوم تصویب طرحهایی برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،دکتر “عباسی” عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اولین همایش ملی ” نقش مشارکت اجتماعی روانشناسان و مشاوران در... 

آخرین موضوعات