چرا جوانان ایرانی”مایوس” هستند؟!

چرا جوانان ایرانی”مایوس” هستند؟!
امروزه افراد، تفاوتی در تحصیل و عدم تحصیل نمی‌بینند. به همین دلیل جوانان تحصیلکرده وقتی شکاف و بی عدالتی در دستمزدها را می‌بیند، از ادامه تحصیل منصرف می‌شوند. “شرایط امروز جامعه به گونه‌ای است که افراد آینده‌ای برای خود نمی‌بینند. این بی‌آیندگی... 

دلیل جمع‌شدن‌آدم‌ها تنها فوت یک خواننده نیست

دلیل جمع‌شدن‌آدم‌ها تنها فوت یک خواننده نیست
دلیل جمع‌شدن‌آدم‌ها تنها فوت یک خواننده نیست/نیاز جامعه به تخلیه‌روانی اقلیما تاکید کرد: «عدم شایسته‌سالاری و بی‌توجهی به قانون سبب شده است که برخی گروه‌های تندرو حد و حریم زندگی خصوصی مردم را محدود‌کرده و فضای شادی اجتماعی را تنگ کرده تا فضای... 

آخرین موضوعات