گشایش پنج کلینیک حقوق بشر /بهره برداری از 100 کلینیک دیگر در آینده نزدیک در البرز

گشایش پنج کلینیک حقوق بشر /بهره برداری از 100 کلینیک دیگر در آینده نزدیک در البرز
پنج کلینیک روز یکشنبه با حضور معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در استان البرز گشایش یافت. به گزارش ایرنا، در این کلینیک ها خدمات مشاوره اجتماعی ، حقوقی و روانشناسی به مراجعه کنندگان ارائه می شود. این کلینیک ها باهدف آگاه سازی مردم و کاهش آسیب های اجتماعی... 

آخرین موضوعات