ارایه رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی

ارایه رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی
رییس دانشگاه پیام نور لرستان از برگزاری 30 رشته به صورت الکترونیکی از مهر ماه سالجاری در این دانشگاه خبر داد .  به گزارش خبرنگار ایرنا محمد رضا جعفری روز پنج شنببه در جمع خبرنگاران گفت: پس از اجرای موفق ارائه دروس به صورت الکترونیکی در مقطع کار شناسی ارشد... 

آخرین موضوعات