رهبر: انصار حزب‌الله قصد کتک‌کاری ندارد

رهبر: انصار حزب‌الله قصد کتک‌کاری ندارد
درخواست انصار حزب‌الله برای برخورد با بدحجابی و واکنش صریح وزارت کشور با این درخواست و غیرقانونی خواندن این کار موجب شد که رویارویی در این میان صورت بگیرد که گویا هیچ کدام قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند. اعتماد با محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت... 

آخرین موضوعات